|||

articles

All sections →
Cuộc chiến về quản lý nội dung đang được mở ra giữ Naver và Kakao May 19, 2021 Gần đây Naver và Kakao đã đầu tư hàng nghìn tỷ won vào những công ty như Webtoon và Webnovel (tiểu thuyết mạng) ở nước ngoài. Hôm nay mình sẽ nói về