|||

5월이 되어 겨우2021년 달력, Cưỡi Ngựa Xem Lưng

런던에서 자라고 모노클 매거진에서 일한 디자이너 Lý Xuân Lợi가 만든 작품. 사야지 사야지 하다가 드디어 구입했다. 처음 베트남에 왔을 때는이렇게 오토바이가 많나 했었는데, 이제는 무심하게위를 타고 다닌다. 날씨도 덥도 차도 막히면 정말 방전된 표정으로 무기력하게 앉아 남의 등만 쳐다보는데, 상황에맞는 심각한 명언이나, 웃긴 문장들, 뜬금없이 튀어나오는 한글을 마주할 때면 소소하게 웃음이 나온다. 뒷사람 보라고 부러 이런 옷을 입는 사람도 있겠지. (그런 의미에서 마케팅에 활용해도 좋을 듯?) 이 캘린더의 이름은 cưỡi ngựa xem lưng인데, 풀이하자면 말을 타고 달리며 등을 바라보다’라는 뜻이다. 주마간산의 뜻을 가진 cưỡi ngựa xem hoa에서 살짝 변주한 문장. 5월의 주마간’등’은… Cool kids never dies.

Cưỡi ngựa xem lưng/Words2rideby by Lý Xuân LợiCưỡi ngựa xem lưng/Words2rideby by Lý Xuân Lợi

Đây là một sản phẩm của Lý Xuân Lợi, một nhà thiết kế lớn lên ở London và làm việc cho Tạp chí Monocle. Mình biết đến sản phẩm này từ lâu rồi và bây giờ quyết định mua nó. Khi mình lần đầu đến Việt Nam, mình ngạc nhiên vì có nhiều xe máy trên đường. Nhưng giờ mình lại quen thuộc lên trên đó. Thời tiết nắng nóng hoặc tắc đường, mình ngồi với mặt bất lực trên xe máy và xem lưng của người khác. Mỗi khi gặp những câu nói nghiêm túc không liên quan, những câu hài hước, những câu tiếng Hàn bất ngờ, làm mình nở nụ cười. Chắc là một số người mặc quần áo như thế này vì họ muốn làm người ta nhìn thấy câu của mình đó. (Nó có thể dùng marketing nhỉ?) Tên của lịch này là cưỡi ngựa xem lưng’, một câu được sửa đổi một chút từ cưỡi ngựa xem hoa’. Tháng này cưỡi ngựa xem lưng là… Cool kids never dies.

Up next Z세대의 ESPN ‘Overtime’, 그들이 콘텐츠를 만드는 방식 💬기사 내용 미국 스포츠 미디어 스타트업 Overtime이 8,000만 달러의 Series C 라운드 투자를 유치했습니다. 이번 투자에는 제프 베조스와 래퍼 드레이크도 참여해 화제인데요. Overtime은 이번 투자금으로 자체 고등학교 농구 리그(Overtime 스스로를 정의하기보다 성질과 취향이 대신 말해 주기를 바라는 주어들. 삿된 세상은 그런 주어들로 가득하다. 접속 부사는 삿된1 것이다. 그건 말이라기보다 말 밖에서 말과 말을 이어 붙이거나 말의 방향을 트는 데 쓰는 도구에 불과하다. 말을 내 쪽으로 끌어오거나 아니면 상대 쪽으로 밀어붙이려는 ‘꼼수’를 부릴 때 필요한 삿된 도구. 그러나 말이 이야기가 되는 데 없어서는
Latest posts 렘브란트의 <야경> 남은 인생 동안 무엇을 하고 싶은가? 원하는 삶을 살기 위한 위험부담은 아무것도 아니다 내가 어떤 일을 하는지, 내가 어떤 사람인지에 그 토대를 두어라 인생에서 내가 통제할 수 있는 부분은 오직 나 자신의 장점밖에 없다는 것을 깨닫게 된다 레니는 관을 싸게 팔겠다는 기회주의적인 발상에만 집착했기에 자신과 앨리슨까지 싼값에 넘겨야 했다 비즈니스를 가치 있게 만드는 것은 재정이 아닌 애정이다 미뤄 놓은 인생 설계 📺 오사카안가본사람들TV; 소울리스좌; 토스; 윤성원; 김씨네과일가게; 可哀想に! 📺 와썹맨의 마지막 영상; 문명특급 홍민지PD; 미노이의 요리조리 시즌3; 3개월 만에 돌아온 모티비; 빠더너스와 노잼봇; Dr. Sarang Choi 뉴스레터, 어떻게 읽으시나요? A를 말하고 싶다고, A를 보여줘선 안 된다 경험치를 무너뜨릴 수 있는 용기가 필요하다 Hitori Shuppansha To Iu Hatarakikata 📺 대학 중퇴 후 600만 유튜버가 된 Ryan Trahano; eo; 왁타버스; MBC강원영동 젠틀몬스터 김한국 대표 : 나를 설레게 해라. ‘남들처럼 애쓰려는 중독’에서 벗어나라 그림책을 그리는 마음 센스는 타고나는 게 아니라, 지식의 축적이다 성긴 채 사이로 흘러내리는 민중의 삶 Z세대에게 사랑받는 유튜브 채널 되는 법 한 사람 한 사람의 이야기를 듣고 그 사람에게 필요한 것을 제공하겠다는 마음으로 접근해야 해요 모두에게 팔면 아무도 사지 않습니다 빈도보다 밀도를 챙겨야 해요. 사람들이 깊이 공감하는 콘텐츠는 일상에서 나옵니다. 감자밭, 자기다움이 중요하다 꿈을 꾸고, 그걸 쫓는 중에 발견하는 모든 것은 의미가 있다 송은이의 일, 리더로서 조심하는 것 🍿 넷플릭스식 빈지와칭, 약빨 떨어졌나? 전통적인 TV모델을 따라가는 스트리밍 업체들 📺 임진록, 돌고래유괴단, 장기하, 쓰레기걸, 올로호요, essential; 좋아하지 않는 일에선 감각이 자라지 않는다